Home » Radovi

Dr. sc. Marin Čagalj
Marin.Cagalj@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.92
Fax:
+385.21.31.65.84
Marin Cagalj

Meta

Radovi

Knjige i poglavlja u knjigama:

Dumičić, Gvozden; Miloš, Boško; Žanić, Katja; Urlić, Branimir; Jukić Špika, Maja; Čagalj, Marin (2015). “Jadranski češnjak”. Izdavač: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, 2015. ISBN: 978-953-99819-6-7 (Monografija)

Radunić, Mira; Strikić, Frane; Klepo, Tatjana; Čagalj, Marin (2015). “Vrgoračka jagoda- lokalni proizvod za globalno tržište”. Izdavač: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 2015. ISBN: 978-953-99819-7-4 (Monografija)

Radovi

Cagalj, M., Haas, R., Morawetz, U. (2016). “Effects of quality claims on organic food products. Evidences from experimental auctions in Croatia”. British Food Journal, Volume 188, Issue: 9, pp.: 2218-2233 (znanstveni članak)

Ivanković, Marko; Barbarić, Marko; Prlić, Marija; Čagalj, Marin (2014). “Održivi model komercijalne proizvodnje šipka (Punica granatum L.) na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Hercegovini”. Pomologia Croatica, Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Volume 20, br.: 1-4; str.: 19-34. (znanstveni članak)

Čagalj, Marin; Dumičić, Gvozden; Goreta Ban, Smiljana (2013). “Ekonomska efikasnost uzgoja češnjaka na području Ljubitovice”. Zbornik radova 48. hrvatskog i 8. međunarodnog simpozija agronoma / Marić, Sonja ; Lončarić, Zdenko (ur.). Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2013. 152-155 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

Strikic, F., Cagalj, M., Radunic, M., Klepo T. (2012): “The role of rural areas in ustainable devolpment”. Journal of Agriculture and Forestry, Vol. 58(1): str.: 35-40. (znanstveni  članak)

Dumičić, Gvozden; Čagalj, Marin; Urlić, Branimir; Runjić, Marko; Goreta Ban, Smiljana. (2013). “Komponente prinosa češnjaka (Allium sativum L.)”. Zbornik radova 48. hrvatskog i 8. međunarodnog simpozija agronoma / Marić, Sonja ; Lončarić, Zdenko (ur.). Osijek : Sveučilište uOsijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, 2013. 349-352 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Cagalj, M., Strikic, F., Klepo, T., Radunic, M. (2013): “Strawberry production in Croatia with focus on Vrgorac area”. Book of Proceedings IV International Scientific Symposium “Agrosym 2013”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Strikic, F., Radunic, M., Klepo, T., Cagalj, M. (2013): “An example of Croatian labelling for protection of agricultural food products”. Book of Proceedings IV International Scientific Symposium “Agrosym 2013”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Radunić, Mira; Klepo, Tatjana; Strikić, Frane; Čagalj, Marin; Svalina, Silva; Jukić Perković, Dinko. “Kakvoća Vrgoračke jagode”. Zbornik radova 49. hrvatski i 9. međunarodni simpozij agronoma/Sonja Marić i Zdenko Lončarić (ur.). Osijek, 2014. 709-712 (poster,međunarodna recenzija,objavljenirad,znanstveni).

Čagalj, Marin; Goreta Ban, Smiljana (2014). “Segmentacija i stavovi potrošača prema ekološkim proizvodima na splitskom tržištu”. Zbornik radova 49. hrvatski i 9. međunarodni simpozijagronoma / Sonja Marić i Zdenko Lončarić (ur.). Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2014. 33-34. (međunarodna recenzija,sažetak).

Čagalj, Marin; Strikić, Frane; Klepo, Tatjana; Radunić, Mira (2014). “Izrada specifikacije za zaštitu ‘Vrgoračke jagode’ oznakom zemljopisnog podrijetla”. Zbornik radova 49. hrvatski i 9. međunarodni simpozij agronoma / Sonja Marić i Zdenko Lončarić (ur.). Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2014. 31-32. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Čagalj, Marin; Strikić, Frane; Vitanović, Elda; Ivanković, Marko (2015). “Povećanje poljoprivredne proizvodnje u uvjetima navodnjavanja u Imotsko – bekijskom polju”.Zbornik radova “50-i Hrvatski i 10-i Međunarodni Simpozij Agronoma”/ Milan Pošpišil (ur.).Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2015. 133-137 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)